Gallerigruppen

Det finns för nuvarande ingen ren gallerigrupp. Galleriet sköts av styrelsen på KKV.
Kontakt: sekr.kkvhalmstad@gmail.com