Grafik

Nästa genemsamma träff:
25 januari 2024 kl. 11:00
Välkommen!

Aktivitet i grafiken

Ett event där grafikgruppen provade på att göra eget papper att trycka på.

Verkstadsbehörighet

För att arbeta i grafikverkstaden krävs verkstadsbehörighet, tryckpressarna får inte användas utan denna behörighet.

För verkstadsbehörighet krävs:

1. Nyligen genomgången kurs på KKV, eller dokumenterad erfarenhet och kunskap av arbete med liknande
   tryckpressar.Grafikkurser anordnas två gånger per år av Kajsa Samuelsson, kontaktsansvarig för grafikverkstaden.

2. Uppföljning av grafikkurs med tryckning och handledning av någon som har erfarenhet av tryckning.

 Inställning på tryckpressarna får ej ändras utan medverkan av verkstadsansvarig!

Grafikverkstaden

Grafikverkstaden är ca 100 m2 stor med separat etsrum/kemikalierum. Fönster med dagsljusinsläpp.

Utrustning
Det finns två koppartryckpressar en med tryckbredd ca. 80 cm och en med tryckbredd ca 60 cm.

Graffikverkstaden har flera stora arbetsytor för ”rent arbete” t ex pappershantering mm.
Höga ”skrivpulpeter” där man kan sitta och teckna.
Värmehäll för infärgning.
Tillgång till diverse verktyg, svart tryckfärg, tarlatan, matolja och såpa för rengöring.

KKV strävar efter att anpassa verksamheten så att den blir så miljövänlig som möjligt.
Det går dock att arbeta med koppargrafik, etsning med syror och järnklorid. Ett särskilt rum med utsug och ventilation finns för detta.

Behörighet
För att få tillgång till grafikverkstaden och dess utrustning skall du kunna visa att du har kunskaper inom det grafiska området. T ex genom tidigare utbildning eller att du deltar i kurser anordnade av oss.

Tillbaka till verkstäder >>

Grafiska tekniker

Collografi är en metod för att framställa grafiska bilder. Kallas ibland limtryck.
Enkel att börja med, men går att utveckla på många olika och avancerade sätt. Materialet är billigt och miljövänligt. Inga kemikalier används. Silkboard (el. annan kartong) används istället för kopparplåt.
Genom att skära, rista eller bearbeta på andra sätt, kan man få fram liknande resultat som uppnås vid etsningstekniker, t.ex. flatbitning och akvatint. Kartongen kan även bearbetas med t.ex. lim och spackel. Det går att arbeta både med djuptryck och högtryck. Infärgning med koppartrycksfärg och tryckning i en koppartryckpress.

Kontakt

Else Poulsgaard
else.poulsgaard@gmail.com