Styrelse

Ordförande
Marie Bendroth Karlsson
sekr.kkvhalmstad@gmail.com
bendrothkarlssonmarie@gmail.com

Ledamot
Anna Larsson
sekr.kkvhalmstad@gmail.com

Ledamot
Kerstin Karlsson
kerstin.ubm.carlson@hotmail.com

Ledamot
Hanna Stenström
h.pstenstrom@gmail.com

Ledamot
Janne Alise Gustavsson
janne-alise_gustavsen@hotmail.com

Suppleant
Else Poulsgaard
else.poulsgaard@gmail.com

Suppleant
Anne Oskarsson Krohn
anneoskarssonkrohn@gmail.com

 

Övriga

Revisor: Olof Wettermark
Valberedning: Ulla Riise