Information till utställare på Galleri Najaden 2022

Galleri Najaden ligger på Fiskaregatan 19 i Halmstad i samma byggnad som Kulturhuset Najaden. Galleriet har en utställningsyta på ca 50m2.
Utställaren har tillgång till pentry med kaffe- och vattenkokare, kylskåp och mikrougn.

Intresseanmälan

Intresseanmälan för att ställa ut görs via e-post. I intresseanmälan ska finnas kontaktuppgifter, eventuell rubrik/tema för utställning samt bilder. Adressen är sekr.kkvhalmstad@gmail.com
Anmälan behandlas av styrelsen på KKV.

Extra tagg lånas ut under utställningstiden.
Hyreskontrakt för utställningstiden skrivs med, av styrelsen utsedd person eller KKV:s ordförande.
OBS! Skicka en kort presentation till christina.salwen@gmail.com (högst 5 rader) för evenemangskalendern, ca 4 veckor innan utställningen öppnar.

 Kostnader

- Medlemspris 1000 kr/vecka.
- För utställningar med blandat icke medlemmar och medlemmar 1000 kr/vecka. Det krävs att det är medlemmen som skriver intresseanmälan och själv medverkar på utställningen.
- Vid samlingsutställningar, då man delar på hyreskostnaden, är lägsta pris 200kr + 20kr per utställare.
- Icke medlemmar och skolor 1250kr/vecka.
- Företag 2000kr/vecka.
Kostnaden sätts in på KKV:s plusgiro 926506-7. Om flera utställare, ska hyreskostnaden sättas in som en summa. Någon av utställarna får samla in av var och en.

Vid utställningar gäller följande:

- Utställande konstnär/konstnärer ansvarar för hängningen. Om det är en grupp med konstnärer som ställer ut så rekommenderas att gruppen utser ngn/ngr som hängningsansvariga och att samtliga konstverk hängs/installeras samtidigt.
Detta för att helheten av utställningen ska bli så bra sammanhållen som möjligt.
En person från Gallerigruppen finns med vid hängningen/installationerna och ansvarar för att utställningen är utformad enligt galleriets riktlinjer.
- Galleriet har en upphängningsanordning men det går också bra att spika. Verktyg finns i verktygslådan i galleriets förråd.
- Affischen för pågående utställning får sättas upp på entrédörren med häftmassa, ej tejp. Inget annat får anslås på glasrutor eller på dörrens rutor!
- Utställaren/utställarna sköter själva passningen av utställningen. Man behöver vara två vid varje pass. Galleriet får ej lämnas obemannat eller olåst!
- Hängd utställning hänger! Detta innebär att alster ej får flyttas om, ej bytas ut eller kompletteras med nytt alster om det tidigare har sålts.
- Det finns ett generellt beslut om att vid utställningar SKA finnas nummer vid samtliga alster samt listor användas. Det gäller alla utställningar!
- Vid försäljning av alster på utställning är det ok att lämna ut konstverk direkt vid köpet om köparen ej har möjlighet att hämta verket den sista utställningsdagen. Detta kan ju tex bero på att köparen är bortrest eller har en bit att köra.
- Ta namn på köparen (för att underlätta för konstnären) samt låt köparen betala för alstret direkt (eller tex lägga en handpenning) Erbjud köparen kvitto – kvittoblocket ska ligga framme (finns i förrådet). En del köpare vill endast ha sitt swish meddelande som kvitto.
- Efter utställningen, när verken plockas ner, drag ut ev spikar, tryck till spikhålen samt spackla. Använd gärna fingrarna eller en spatel, så blir det inte så kladdigt på väggarna. Vid behov slipa till spacklet.

Utställningsperiod - öppettider

Utställningstiden är minst 1 vecka och som mest 4 veckor. Under utställningstiden är öppettider onsdag – torsdag 14.00 till 18.00, fredag - söndag 12.00 – 16.00.
Utställarna bestämmer vilka veckodagar man kan öppethålla, men fredag – söndag är ett minimum. Galleriet är stängt måndagar och tisdagar. Utställningens öppnande (vernissage) sker en lördag.

Lansering av utställning

Vill du ha hjälp med digital lansering kontakta christina.salwen@gmail.com
KKV har en mall man kan få som hjälp med utformning av affisch.
Hjälp med att göra affischen kan man få av Anne Tönnerheden, skicka förslag på bild, text o färger. Format: inte större än 2 MB och i jpg. E-postadress: tonnerheden@telia.com
Utställaren kopierar och sprider själv affischen.
Affischen läggs upp på KKV:s hemsida, i Facebook och Instagram.
Det finns en galleripärm på KKV med tips tex om var man kan sätta upp affischer.

Övrig information

KKV har ingen försäkring för utställningsobjekt. Utställaren behöver ha egen försäkring.

Uthyrningsavtal
Galleri Najaden

Är du intresserad av att ställa ut skicka intresseanmälan till:

sekr.kkvhalmstad@gmail.com

Logga med adressfält

Använd denna logga vid samtliga utställningar på Galleri Najaden.

Medlemmar i Gallerigruppen: